Revize výtahů

Odborné prohlídky a revize jsou zárukou, že vaše výtahová zařízení budou nastavena pro spolehlivou a bezpečnou funkci s návazností na omezení provozních rizik. Nechte starosti se zkouškami a prohlídkami výtahů na nás. Zajišťujeme odborné, provozní prohlídky, odborné zkoušky i inspekční prohlídky. Revize výtahů provádí naši zkušení revizní technici ve lhůtách, které předepisuje norma ČSN 27 4007.

Zajišťujeme revize všech typů výtahů

  • Provádíme revize osobních, nákladních, trakčních a hydraulických výtahových zařízení, eskalátorů a travelátorů.
  • Posoudíme celkový stav těchto zařízení, jejich funkčnost i zabezpečení. V závislosti na typu revize zhodnotíme provozní rizika, stanovíme opatření k jejich odstranění a prověříme elektrické zařízení výtahů.
  • Zabýváme se také kontrolami vedení provozní dokumentace a způsobilosti dozorců a řidičů výtahů. Nabízíme i odborné konzultace v oblasti provoz a servis výtahů dle normy ČSN 27 4002.

Jak často se dělá revize výtahů?

Odborné prohlídky (revize) se u veřejně přístupných výtahů určených k dopravě osob nebo osob a nákladů provádí jednou za 3 měsíce.

U výtahů s omezeným přístupem veřejnosti platí lhůty revizí 4 nebo 3 měsíce. Odborné prohlídky výtahů určených pouze k dopravě nákladů se provádí jednou za 6 měsíců.

Odborné zkoušky (revizní zkoušky) se provádí jednou za 3 roky. To však platí pouze pro výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů. U nákladních výtahů bez dopravy osob se provádí Odborná zkouška  – jednou za 6 let.

Lhůty pro provozní prohlídky – funkce Dozorce výtahů – jsou 2 týdny pro výtahy určené k dopravě osob nebo nákladů a 4 týdny pro malé nákladní výtahy bez dopravy osob.

Inspekční prohlídky se provádí jednou za 6 let. Termín první prohlídky závisí na datu, kdy byl výtah uvedený do provozu.

Na revize výtahů jsme připraveni

  • Náš tým servisních techniků má s revizemi a inspekcemi bohaté zkušenosti
  • Provádíme revize všech typů výtahů od českých a zahraničních výrobců
  • Na přání za vás budeme termíny hlídat a zajišťovat veškeré prohlídky i zkoušky
  • Znalosti zaměstnanců pravidelně rozšiřujeme na odborných školeních
  • Kromě revizí pro klienty zajišťujeme také kompletní servisní služby

Máte zájem o revizi výtahů?

Pošlete nám e-mail na evyt@evyt.cz nebo vyplňte nezávaznou poptávku a vyžádejte si více informací. Obratem odpovíme na vaše dotazy a doporučíme další postup.